sábado, 30 de marzo de 2019

Señardosa cantiga da medorra grande


A gran medorra alí está, na soedade do monte,
amarrada ó pasado, vivindo o tempo de onte.
- Eu señardosa.
A gran medorra estaba ollando ó monte raso,
as luces dos solpores, os ouros do ocaso.
- Eu señardosa.
A gran medorra está, femenina e redonda,
cunha lembranza viva e unha tristura fonda.
- Eu señardosa.
A gran medorra estaba no seu soño febril
polo torques labrado, polo celta varil.
- Eu señardosa.
A gran medorra está, coas medorras cativas,
no silencio do monte, homildosas e altivas.
-Eu señardosa.
A gran medorra estaba, na gándara de Outeiro,
plantada de piñeiros, cuberta cun silveiro.
- Eu señardosa.

Escolma de poetas de Outeiro de Rei (1982), Manuel María

sábado, 23 de marzo de 2019

A Poesía do Manuel


Nesta xornada estivo Manuel Lourenzo na Casa-Museo recitando poemas (O vento nas brasas). Parece acaído lembrar o que pensaba o chairego da arte de compoñer versos:

Dáme frío e arrepío ollar esa xentiña
práctica, intelixente, explotadora,
colonizada desde os pés á cabeza,
ateigada de diñeiro e prexuízos
que despreza e odia a Poesía.
Cando atopo e contemplo a esas persoas
poño, na miña ollada, toda a tenrura
que posúo para aquecer tanta miseria,
pois sei que unha ollada pode voar
e comezar a cantar coma un paxaro.

Versos do lume e do vagalume (1982)