sábado, 7 de marzo de 2020

Verbas

Hoxe Tino Baz presentou o seu disco 'Si cantan es ti que cantas...' na Casa Museo Manuel María; como evidencia o título, pon música a poemas de Rosalía de Castro. Foi un concerto moi especial. Porén, a súa presenza neste espazo recordoulle o poema 'Verbas a miña nai', de Mar maior, o primeiro texto que musicou do autor chairego. Como ese poema xa está recollido noutra das entradas deste blog, incorporamos xusto o que o antecede nese libro:


                                              ... e palabras lixeiras
                                         que as leva o vento.
                                                  Luís Pimentel

Verbas


Dicídeme verbas. As verbas son o acento
máis humano de toda a entraña
cando o medo nos cingue
e o mar naceu nun arrepío.
Entón o piñeiro é máis lanzal.
E a abidueira saña co amor e co vento.
Dicídeme verbas con transparencia de auga.
Verbas novas como: amigo, saudade, vento,
campana, silencio, e avelaira...
Dicídeme a verba amor lenta e suave
como se desfollárades a alma das verbas.
Non me digades que tal,
que as verbas non valen:
o seu corpo de ar, soño e orballo
é quebradizo como un Maio cheo de luz.
Deixádeme a min só
coa tristeza do solpor e das verbas.
Eu serei distinto,
porque andarei a falar coas miñas verbas.

Mar maior (1963)