sábado, 30 de marzo de 2019

Señardosa cantiga da medorra grande


A gran medorra alí está, na soedade do monte,
amarrada ó pasado, vivindo o tempo de onte.
- Eu señardosa.
A gran medorra estaba ollando ó monte raso,
as luces dos solpores, os ouros do ocaso.
- Eu señardosa.
A gran medorra está, femenina e redonda,
cunha lembranza viva e unha tristura fonda.
- Eu señardosa.
A gran medorra estaba no seu soño febril
polo torques labrado, polo celta varil.
- Eu señardosa.
A gran medorra está, coas medorras cativas,
no silencio do monte, homildosas e altivas.
-Eu señardosa.
A gran medorra estaba, na gándara de Outeiro,
plantada de piñeiros, cuberta cun silveiro.
- Eu señardosa.

Escolma de poetas de Outeiro de Rei (1982), Manuel María

Ningún comentario:

Publicar un comentario