venres, 25 de novembro de 2016

Astronauta

Astronauta destemido
que guías un foquetón:
¿non escoitas o bruído
do teu propio corazón?

Astronauta silandeiro
que non podes ir despacio:
¿dialogache cun luceiro
no teu viaxe ao espacio?

Ouh astronauta andador,
cando chegaches á lúa:
¿cecais sentiche temor
ap ver a súa terra núa...?

Di, astronauta: ¿qué escoitas
co teu sangue rumoroso
cando te perdes nas roitas
do espacio marabilloso...?

Astronauta, camiñante
dos camiños siderais:
¿hai algo máis importante
que os propios eidos natais?

Ouh astronauta valente:
¡di se non é valentía
estar vivindo coa xente
a vida de cada día...!

As rúas do vento ceibe (1979)


Ningún comentario:

Publicar un comentario