sábado, 26 de novembro de 2016

Reclamación laboral


A profesión de poeta é
minoritaria, e sempre
estivo de baixa.
Un poeta non cobra.
Un poeta fai de balde
o seu traballo, e de
porparte, aínda
pon el o material
e as ferramentas.
Os nunca ben louvados
e aplaudidos
xogos florais
son insuficientes
e a competencia ponos
moito máis difíciles;
e, si esto non chegara,
hai especialistas
na producción en serie
e en cadea de toda
caste de versos, co que
a crise plantexada
xa chega ao paroxismo.
Pero un, erre que erre,
a pesar dos pesares,
tenlle lei ao oficio
e pide que a profesión
de poeta, dende vello
acreditada, chegue
-pois vaille sendo hora-
a estar regulamentada.

Haberá que ir pensando
en publicar un arancel
con dietas e taxas,
prohibindo o plaxio
descarado, a competencia
desleal, o intrusismo;
compre vixiar con rigor
a calidade das liras,
sonetos e cantigas
que saen ao mercado.
Se algún día se logra
o xusto regulamento
eiquí o interesado
consideren que este
seu servidor -solicitante
leva xa moitos anos
exercendo honradamente
a pouca productiva
profesión de poeta
co meirande entusiasmo;
sendo, polo tanto,
de evidente xustiza,
recoñecerlle, ademais
de adicación de cheo,
cinco lustros ben longos
de antigüidade.

Proba documental (1968)Ningún comentario:

Publicar un comentario