martes, 14 de xuño de 2016

O regato que non quixo emigrar

Meu regato do Cepelo,
fillo do Trollo da Agüela,
¡faste mociño nas Regas
e vas morrer á Barciela!
Meu regato do Cepelo,
tan soedoso e esguío,
¡feble como un salouco,
fraco como un asubío!
Meu regato do Cepelo
xogoral e cantador,
¡amigo da cotovía
e curmao do reiseñor!
Meu regato do Cepelo
ti tiveche dous roulós,
¡dous muíños muiñeiros
moendo graos e canciós!
Meu regato do Cepelo
de afortunado caudal:
¡levas árbores e nubes
copiados no teu cristal!
Meu regato do Cepelo:
amas tanto ao teu lugar
¡que naciches en Outeiro
e non quixeche emigrar!
Escolma de poetas de Outeiro de Rei (1982)

Ningún comentario:

Publicar un comentario