xoves, 9 de xuño de 2016

O violín da fraga

           Fábula

No mesto silencio de Almendrá a fraga
é un violín saloucando nostalxias
cecais as que perdeu o merlo aquel
que falaba cos toxos e coas xestas

Escolma de poetas de Outeiro de Rei (1982)

Ningún comentario:

Publicar un comentario