domingo, 13 de marzo de 2016

Páxinas por encher

Un dos textos de Manuel María escollidos para seren levados á musica no libro A voz do vento é este fragmento, pertencente a unha obra moi reivindicativa, que segue totalmente vixente.

A nosa Historia cabe
en poucas páxinas:
o sangue vertido
no Medulio,
as revoltas irmandiñas,
Pardo de Cela,
a voz dos Precursores
ardendo
en luminosa profecía:
Faraldo,
Brañas,
Rosalía,
Curros,
Pondal,
os Mártires de Carral,
Vilar Ponte,
Cabanillas,
Aleixandre Bóveda,
Castelao de Rianxo,
a ringleira sen fin
dos emigrados...

Ao lembrar
a nosa Historia
verdadeira
todo o noso ser
se pon en pé,
a nosa conciencia
esperta alporecida,
ferve o noso sangue,
latexa máis forte
o noso corazón,
sentimos a forza
das raigañas
que nos xuguen
á terra
e ao seu sino;
escoitamos como
a voz do vento
nos relata
os feitos memorábeis,
esquecidos adrede
nos manuais ao uso.

As árbores,
os camiños,
os penedos,
os ríos,
os cruceiros,
gardan a lembranza
daquelo que nunca
poderemos esquecer
porque é o que
nos fai sentir pobo
e nos empuxa
cara un futuro
que temos que facer.
                                                                           Aldraxe contra a xistra (1973)

Ningún comentario:

Publicar un comentario