luns, 1 de agosto de 2016

Cruceiro

Semella un soño o cruceiro
soñado por non sei quén.
¡Un soño tan verdadeiro
que foi soñado moi ben!

Polo seu porte elegante
e o seu aspecto baril,
¡o cruceiro é semellante
á abidueira xentil!

O cruceiro é parecido
a un carballo en vixía:
¡un asombro florecido
na gracia da cantería!

O cruceiro é o gran amigo
das nubes e máis do vento.
¡Pedra queda, el é testigo
das cousas en movemento!

O cruceiro é cousa humán
cos seus dous brazos abertos:
¡un é o camiño cercán;
outro, os camiños incertos!

As rúas do vento ceibe (1979)

Ningún comentario:

Publicar un comentario