xoves, 21 de xaneiro de 2016

Solicitude sen reintegro

¿Por qué me encadeades?
Decídemo, homes.
Eu non vos fixen nada.
¿Por qué m esixides
partida de nacemento,
certificado de estudos,
diñeiro,
pasaportes,
moreas de papeis
que din sinxelamente
que existo
e que traballo?
Señores excelentísimos,
digovos nunha man a alma
e noutra a honorabilidade:
- "Eu nada sei.
Vallo pouquiño.
¡Deixádeme ser ceibe!
¡Deixádeme!
¡Pídovos perdón
e pídovos tamén
a liberdade...!"

Proba documental (1968)

Ningún comentario:

Publicar un comentario