martes, 15 de setembro de 2015

Chove, chove...

Égloga para un día de choiva

¿En qué alto misterio nace a melancolía
da choiva que envolve mainamente
homes, cousas e paisaxes
e os seus arpexios entran en nós
e quedan sementados no fondo
do noso ser, onde gardamos
os soños e os segredos escusados?
¿Qué palabras máxicas nos di,
tan claras, fermosas e absolutas,
que, pese a entendelas,
nunca poderemos traducilas?
¿Qué deus é o que nos dá as súas
tépedas bágoas de alegría feitas
suxerinte choiva silandeira?
¿E qué estraña tristura pechan
esas pesadas pingas
que esvaran lentamente sobor
dos transparentes vidros da fiestra?

As lúcidas lúas do Outono (1986)

Ningún comentario:

Publicar un comentario