xoves, 17 de setembro de 2015

O gato e o rato

Manuel María escribiu versos e relatos para os máis novos e as máis novas. O gato foi o protagonista de varias destas creacións, como no caso de O bigote de Mimí ou este poemiña, que tamén podedes escoitar musicado por Uxía:


Señor Gato

Señor Gato:
atencín;
no rincón
hai un burato;
no burato
está o rato
caladiño,
acochadiño,
sen falar nin respirar.
-Señor Gato,
pon sentido
que metido
no burato
está o rato.

-Señor Gato:
está o rato
no burato
do rincón:
¡ten nun puño
o corazón!


-Eu non dudo,
Señor Gato
bigotudo
que está o rato
no burato.
Ten as unllas
afiadas,
cravuñadas,
preparadas:
bule axiña
que senón
Señor Gato
bigotón,
¡do burato
fuxe o rato!

Os soños na gaiola (1972)

Ningún comentario:

Publicar un comentario